Story of Baanpayoo and Buengbua community

ความเป็นมาของบ้านป้าอยู่และชุมชนบึงบัว

Baanpayoo is named after my grandmother, Payoo. Back in the days of the early 1957 B.E., our family were farmers selling basic necessities such as rice and noodles along the waterfront of Bueng Bua Canal, located in front of Bueng Bua Temple. Thus, the contribution from my grandmother’s work to the community lives through time. Subsequently, she is well known as, Payoo.

บ้านป้าอยู่ถูกตั้งชื่อขึ้นตาม คุณยายทองอยู่ เจ้าของบ้าน ที่คนในชุมขน เรียกติดปากกันว่า ป้าอยู่ ย้อนไปช่วง พ.ศ. 2500 ตอนต้น ครอบครัวป้าอยู่ทำอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ทำนาเลี้ยงชีพ และปลูกเพิงขายของชำและขายก๋วยเตี๋ยวริมคลองบึงบัวตรงท่าน้ำหน้าวัดบึงบัว

รูปถ่ายท่าน้ำหน้าวัดบึงบัว พ.ศ. ๒๕๑๒ มุมขวาด้านบ้านคือเพิงก๋วยเตี๋ยวป้าอยู่

Bueng Bua Temple is a landmark in the area where many locals would make merit. Afterwards, they would stop by my grandmother’s shop to enjoy a bowl of noodles with Oliang Ras on shaved ice at the canal, which completes their day.

However, good days didn’t last long till the end of 1967. The time when Thailand became a significant industrial power and manufactured goods. The landscape of the community was affected, and as a result, my family had to relocate along the canal to the current location, Soi Khum Klao 25, which encompasses Bueng Bua Temple. Despite the changes, we are pleased that my grandmother’s business continued.

ชุมชนในสมัยก่อนในอดีตก็จะมีวัด เป็นศูนย์กลางของชุมชน ใครผ่านไปผ่านมาทำบุญก็จะแวะกินก๋วยเตี๋ยวป้าอยู่ ดืมโอเลี้ยงน้ำแข็งไสลุงหรัส ริมคลอง จนช่วงปลาย พ.ศ 2510 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชุมชน การเกิดของนิคมอุตสาหกรรม ทำให้วิถีชีวิตของคนต้องเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมทำงานปลูกข้าวเปลี่ยนเป็นโรงงาน และหอพักเผื่อรองรับแรงงานจากตจว. คนในชุมชนก็มุ่งหน้าเข้าไปทำงานในโรงงานแทน บ้านป้าอยู่จากที่เคยตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดริมฝั่งคลองบึงบัว ก็ต้องย้ายมาอยู่ยังพื้นที่ในปัจจุบัน ใน ซ.คุ้มเกล้า ๒๕ แต่ยังตั้งอยู่ใกล้วัดเหมือนเดิม เหมือนครอบครัวเราจะไม่ห่างจากวัดบึงบัวเลย 😊 และยังคงดำรงชีพขายของชำเหมือนเดิม

As time goes by, Baanpayoo evolves into an accommodation. We want to express the story of our family and the neighbourhood to people who are interested in exploring the edge of Bangkok.

ในส่วนของที่พัก บ้านป้าอยู่ เราเริ่มต้นให้บริการนักท่องเที่ยวครั้งแรกปี ๒๕๕๙ ตอนนั้นเรามีห้องพักเพียงแค่ห้องเดียว ซึ่งเป็นเหมือนต้นแบบและการได้ลองลงมือทำ ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่และแปลกสำหรับคนในชุมชนมาก ด้วยคำถามที่ว่า นักท่องเที่ยวที่ไหนจะมาพัก ในทำเล บ้านๆธรรมดาแบบนี้ ซึ่งในช่วง 3 4 ปีที่ผ่านมา เราเองก็ได้พิสูจน์แล้วว่าที่พักในทำเลที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ นำเสนอคุณค่า ประสบกรณ์ การใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น มีความน่าสนใจเพียงใด และเราเองก็ยังไม่ได้คุณพัฒนาและมองหากิจกรรมต่างๆมานำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับบริบทการดำเนินของชุมชน

ป้าอยู่ออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน คุณออเดรและคุณเจม

 

1 thoughts on “Story of Baanpayoo and Buengbua community

  1. Pingback: Sawasdee! - Baanpayoo

Comments are closed.