SOMETHING ABOUT ME & 60+

สวัสดีครับ ผม ยุ้ง หาเพิ่มพูล เจ้าของบ้านป้าอยู่ คาเฟ่ เบด เบรคฟาสต์ และเป็นผู้ริ่เริ่มโครงการ 60+ ตัวผมเองมีความสนใจในการนำวัสดุเหลือใช้หรือขยะนำกลับมาใช้ใหม่ผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิล หรือ อัพไซคลิ่ง การได้รวมงานกับคนในชุมชนยังถือเป็นการกระตุ้นให้เขาเหล่านั้นมองเห็นคุณค่าของวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้แล้วยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเขาเหล่านี้อีกด้วย